+420 325 610 213      poneco@poneco.cz
Česky / English

Poneco s.r.o.

Aplikační SW

Při tvorbě aplikačního programu nabízíme analýzu, konzultace, vlastní realizaci, testování a po uvedení zařízení do provozu vyhodnocení. Dále nabízíme servis, návrhy k optimalizaci funkcí dle měnících se požadavků na činnost zařízení.

Nastavení, receptury a parametry jsou navrhované tak, aby byly minimalizovány další náklady na převody dat, výměny souborů apod. Při návrhu i realizaci je upřednostněna integrace do stávající technologie, informačního systému.

Jakýkoli řídicí systém, vizualizační nástroj nebo pohon bez správného naprogramování a nastavení nemůže plnit očekávanou činnost. Samozřejmostí je v průběhu návrhu nabízet k požadavkům zákazníků také vlastní návrhy na optimalizací funkčnosti.

Každá větší realizace aplikačního programu je rozdělena na funkční celky, které jsou následně plněny v jednotlivých etapách.
Při uvedení do provozu je předán k aplikačnímu programu návod k obsluze, možnosti nastavení, seznam parametrů apod.

Pokud je součástí řízení i zobrazení pomocí grafického displeje, pak je samozřejmostí použití ovládání pomocí dotykového displeje, myši, pákového ovladače apod. Další vlastností, která ulehčí provozování zařízení je použití funkcí pro vytvoření alarmů a hlášení. Alarmy a hlášení je možné zpětně a se zaznamenaným časem prohlédnout, archivovat či dále zpracovávat.

V průběhy analýzy nabízíme variantní návrhy a vyhodnocení pozitiv a negativ dané varianty. Dále také nabízíme možnosti dalšího využití a zpracování informací, které může generovat aplikační program.

Při vývoji aplikačních programů poskytujeme řešení uzpůsobené na míru zákazníka.